Formy pracy z pacjentem

  1. Terapia indywidualna.
  2. Terapia rodzinna.
  3. Zajęcia z profilaktyki logopedycznej.
  4. Konsultacje.
  5. Porady.