O mnie

mgr Aneta Kańtoch
neurologopeda kliniczny

Absolwentka:

 • Uniwersytetu Opolskiego (studia doktoranckie z zakresu pedagogiki),
 • Akademii Medycznej we Wrocławiu (specjalność: neurologopedia kliniczna),
 • Uniwersytetu Opolskiego (specjalności: logopedia, pedagogika pracy),
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna).

Dodatkowe kwalifikacje:

 • pedagog,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Szkolenia i konferencje:

 • zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
 • programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa,
 • współpraca logopedy i psychologa w zespole diagnostyczno-terapeutycznym,
 • nauka czytania (szybką, efektwną i nowoczesną metodą),
 • mowa zastępcza osób laryngektomowanych,
 • zaburzenia osobowości,
 • „Nasze dzieci różne są…”.
 • podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz.I i II

Doświadczenie:

 • neurologopeda kliniczny w NZOZ w Opolu,
 • wykładowca w WSH-E w Brzegu,
 • prelegent na IV Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej we Wrocławiu,
 • nauczyciel, logopeda, pedagog w szkole podstawowej,
 • neurologopeda kliniczny w EMC Instytucie Medycznym S.A. – Szpital Św. Rocha w Ozimku,
 • logopeda w Akademii Kinder Centrum w Opolu,
 • praktyka neurologopedyczna w Międzynarodowym Instytucie dr Swietlany Masgutovej,
 • praktyki neurologopedyczne w Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu – Klinika Psychiatrii, w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym i Ośrodku Rehabilitacyjnym we Wrocławiu,
 • praktyki logopedyczne w WCM w Opolu i Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Opolu.

Ciekawostki: